"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội phụ nữ CATP: Nhiều đổi mới trong các phong trào thi đua

Cập nhật: 04/11/2019 09:17

Hai năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cẩch Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” của Hội phụ nữ CATP đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, hội viên chuyển biết rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động, đặc biệt là việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội luôn bám sát nội dung phong trào thi đua, sự chỉ đạo Đảng uỷ, Giám đốc CATP và Hội phụ nữ cấp trên; có nhiều sáng tạo, đổi mới.

Hội phụ nữ CATP phối hợp với hội phụ nữ các cấp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ ở huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy

Thông qua phong trào thi đua, hầu hết hội viên đều trưởng thành trên các lĩnh vực học tập, công tác, chiến đấu và chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng bộ và lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, phong trào thi đua của phụ nữ CATP đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để góp phần thể hiện khả năng, kiến thức, trí tuệ của hội viên, nổi bật là công trình “Phụ nữ CATP vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và các hoạt động xã hội, tình nghĩa, đặc biệt là hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714059
Trực tuyến: ...