"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Hội phụ nữ Phòng Tham mưu: Tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa

Cập nhật: 06/05/2021 07:32

Trong thời gian qua, Hội phụ nữ Phòng Tham mưu - CATP duy trì hiệu quả công trình “Quản lý, khai thác hiệu quả Phòng đọc 18-4, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới”. Ban chấp hành Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức phát động phong trào đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sách báo, khơi dậy niềm dam mê sưu tầm và đọc sách báo trong CBCS đơn vị, được lãnh đạo CATP ghi nhận, đánh giá cao.

Phòng đọc 18-4 Phòng Tham mưu - CATP

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ đơn vị cũng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa, như tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách tại địa phương kết nghĩa với đơn vị, quyên góp kinh phí tặng áo ấm cho 32 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi’ tặng quà trẻ em Làng SOS Hải Phòng trị giá 15 triệu đồng, tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ở huyện đảo Cát Hải...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005236
Trực tuyến: ...