"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối An ninh nhân dân: Duy trì 10 công trình, phần việc phục vụ nhân dân

Cập nhật: 10/09/2020 18:00

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP, trong quý 3 năm 2020, các đơn vị Khối An ninh nhân dân tiếp tục đăng ký, duy trì hiệu quả 10 công trình, phần việc phục vụ nhân dân, bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc thù địa bàn hoạt động của từng đơn vị. Các đơn vị tập trung chỉ đạo, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò xung kích trong thực hiện các công trình, phần việc.

Các cá nhân tiêu biểu khối An ninh nhân dân được biểu dương trong quý 3 năm 2020

Từ đó, nhiều công trình, phần việc đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ như: Phần việc “Đào tạo, nâng cao kiến thức tin học cho CBCS, nhằm đạt hiệt quả cao trong công tác nắm tình hình trên mạng internet" của Phòng An ninh chính trị nội bộ; phần việc “Quản lý khai báo tạm trú của người nước ngoài người Việt Nam định cư tại nước ngoài qua mạng internet; tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu” của Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543252
Trực tuyến: ...