"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Cảnh sát nhân dân: Chăm lo công tác hậu cần, đời sống

Cập nhật: 19/11/2020 05:54

Trong thời gian qua, các đơn vị Khối Cảnh sát nhân dân - CATP thực hiện bảo đảm đúng, đủ mọi chế độ, chính sách đối với CBCS theo tiêu chuẩn quy định.

Công đoàn Công an thành phố tổ chứ hội thi nấu ăn cho CBCS, Công đoàn viên tham gia

Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến đời sống của CBCS, vận động CBCS thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm điện, nước, xăng dầu; Quản lý tốt doanh trại, trụ sở làm việc, tài sản, phương tiện, vật tư, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tránh để hư hao, mất mát. Các đơn vị duy trì tốt bếp ăn tập thể, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tăng cường bữa ăn cho CBCS, góp phần phục vụ tốt công tác, chiến đấu; chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh trụ sở làm việc hàng tuần...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6897263
Trực tuyến: ...