"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trại tạm giam CATP: Nâng cao chất lượng công tác phục vụ nhân dân

Cập nhật: 05/08/2020 14:51

Trong quý 2 năm 2020, Trại tạm giam - CATP tiếp tục triển khai thực hiện công trình, phần việc mang tên “Bộ phận tiếp nhận quà, gặp mặt can phạm nhân” theo tiêu chí “An toàn, chính xác, không phiền hà”. Đơn vị xây dựng buồng tiếp nhận quà bảo đảm thuận tiện, sạch sẽ, thoáng mát, niêm yết đầy đủ, công khai ngày, giờ và những quy định cụ thể hướng dẫn can phạm nhân. CBCS làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào cổng đơn vị, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, sổ gặp mặt để đối chiếu trước khi cho ra vào, qua đó kịp thời phát hiện đối tượng trà trộn, củng cố niềm tin, uy tín, tạo sự gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân.

Kết quả, trong quý 2, đơn vị đã tiếp nhận, trả 8.932 suất quà (trong đó có 6.219 suất mua lưu ký); tổ chức cho 876 lượt can phạm nhân gặp mặt gia đình, bảo đảm an toàn, chính xác...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318557
Trực tuyến: ...