"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chủ động phòng cháy chữa cháy ngay tại khu dân cư

Cập nhật: 22/10/2020 17:00

Thời gian qua, thành phố đã triển khai mô hình “Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn về PCCC” với nhiều cách làm sáng tạo. Chính quyền các địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP, phòng nghiệp vụ và công an địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC gắn với nhiều phong trào khác; từng bước đưa nội dung phong trào toàn dân tham gia PCCC vào cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Việc triển khai mô hình cũng đã nêu rõ trách nhiệm của người đúng đầu các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo công tác PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trong đó tập trung tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện công tác PCCC tại khu dân cư để nhân dân nắm rõ nội dung tiêu chí “Khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC”; cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ nguyên nhân có thể xảy ra cháy và nhũng tồn tại, thiếu sót và cách khắc phục tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư; cách xử lý, thoát nạn khi xảy ra cháy. Việc triển khai mô hình đã góp phần xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư vững mạnh, đáp úng yêu cầu “4 tại chỗ”.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9973410
Trực tuyến: ...