"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cụm an toàn PCCC đường 353-355: Huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ PCCC

Cập nhật: 09/10/2019 16:00

Vừa qua, tại Nhà máy Giày Liên Dinh, Công ty TNHH Đỉnh Vàng, Cụm an toàn PCCC đường 353-355 phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP tổ chức tuyên truyền, huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ PCCC năm 2019.

Với đặc thù gồm nhiều ngành nghề sản xuất, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, các thành viên trong Cụm an toàn PCCC đường 353 - 355 nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Hàng năm, các đơn vị thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy; tiến hành kiểm tra chéo việc chấp hành pháp luật về PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định khác nhau; hỗ trợ nhau trong chữa cháy các sự cố...

Đội PCCC cơ sở thực tập phương án chữa cháy

Tại buổi tập huấn, trên 200 thành viên các đội PCCC cơ sở của Cụm an toàn PCCC đường 353 - 355 và cán bộ, công nhân viên Nhà máy Giày Liên Dinh đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP thông tin về tình hình cháy nổ hiện nay ở Hải Phòng; những vấn đề pháp, luật quy định trong công tác PCCC; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở... Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy nổ; cách xử lý, sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, cứu tài sản và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ ...

Sau khi tập huấn kiến thức, thành viên các đội PCCC cơ sở của Cụm an toàn PCCC đường 353 - 355 và cán bộ, công nhân viên Nhà máy Giày Liên Dinh đã được hướng dẫn và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy; thực tập phương án chữa cháy tại chỗ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4292877
Trực tuyến: ...