"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC khu vực Quán Trữ - Lãm Hà – Đồng Hòa: Tạo điểm tựa phát triển sản xuất, kinh doanh

Cập nhật: 05/11/2019 13:00

Ngay sau khi thành lập, các thành viên của Cụm Cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC khu vực Quán Trữ - Lãm Hà - Đồng Hoà, quận Kiến An đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt pháp luật về PCCC.

Thành viên trong cụm tham gia hội thao PCCC

Hàng năm, Cụm đã tổ chức hội thao kỹ thuật PCCC với sự tham gia của đông đảo thành viên; thường xuyên kiểm tra chéo, đánh giá việc thực hiện công tác PCCC của các đơn vị; thành lập quy chế hoạt động, hỗ trợ nhau trong ứng cứu sự cố, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, từng thành viên của Cụm Cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC khu vực Quán Trữ - Lãm Hà - Đồng Hoà còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cấp chúng chỉ PCCC - CNCH tại các doanh nghiệp; 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động được tuyên truyền về công tác PCCC; 100% doanh nghiệp trong cụm đều tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH; việc trang bị phương tiện PCCC được doanh nghiệp quan tâm đầu tư...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714166
Trực tuyến: ...