"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra 3.287 lượt cơ sở an toàn về PCCC

Cập nhật: 21/10/2019 09:17

Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, trong quý 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN - CATP tích cực tham mưu giúp Giám đốc CATP chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, nhất là các cơ sở trọng điểm về PCCC nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn PCCC. Trong quý 3, Phòng PC07 tiến hành kiểm tra 3.287 lượt cơ sở, trong đó có 925 lượt cơ sở trọng điểm về PCCC. Qua đó đã phát hiện nhiều bất cập, thiếu sót của các cơ sở trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn PCCC; xử lý hành chính 219 cơ sở vi phạm, phạt tiền trên 1,5 tỷ đồng nộp ngân sách, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về  PCCC.

Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP cùng đoàn công tác kiểm tra PCCC tại doanh nghiệp

Cũng trong quý 3, đơn vị đã cấp 366 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ theo thẩm quyền; hướng dẫn các cơ sở tự xây dựng 199 phương án chữa cháy, 146 phương án cứu hộ cứu nạn...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318748
Trực tuyến: ...