"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC tới 2.225 người

Cập nhật: 28/05/2019 07:57

Từ 16-5 đến 24-5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã phối hợp với Báo An ninh Hải Phòng, Phòng Công tác đảng - công tác chính trị, Cổng thông tin điện tử CATP, Đài PT và TH Hải Phòng tuyên truyền kịp thời các hoạt động của đơn vị.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã tổ chức 9 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 2.225 người; thẩm duyệt về PCCC 17 hạng mục, công trình; nghiệm thu về PCCC 5 hạng mục, công trình; cấp 30 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ; hướng dẫn cơ sở xây dựng 7 hồ sơ phương án chữa cháy, 1 hồ sơ phương án cứu nạn, cứu hộ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714144
Trực tuyến: ...