"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khuyến cáo việc chữa cháy và cứu người bị nạn

Cập nhật: 06/04/2021 17:55

(Tiếp theo kỳ trước)

4. Chú ý khi chữa một sổ loại đám cháy:

a. Đối với đám cháy chất rắn (như tre, gỗ, vải, giấy, nhựa...):

Nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như hệ thống nước chữa cháỵ vách tường, các loại bình chữa cháy (bột, khí, nước)... Mặc dù nước vẫn là chất chữa cháy sặn có và phù hợp nhất, song cần hết sức lưu ý khi chữa cháy ở kho chứa hoá chất, phân đạm hay những hoá chất ky nước khác vì chúng dễ gây nổ khi tác dụng với nước trong điều kiện nhiệt độ cao;

Chỉ được dùng nước để chữa cháy khi đã xác định chắc chắn đã cắt toàn bộ nguồn điện ở khu vực cháy.

Nếu đám cháy trong nhà phải tìm cách thoát khói để vào tiếp cận chữa cháy.

Diễn tập để ứng phó với các tình huống về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

b. Đối với đám cháy do chạm chập hoặc quá tải của đường dây, các thiết bị tiêu thụ điện gây nên:

Nguyên tắc chung:

Phải báo ngay cho chi nhánh điện khu vực biết để xử lý.

Phải ngắt điện đé cho sự chạm chập hoặc quá tải không còn tiếp diễn.

Dùng các phương tiện, dụng chừa cháy tại chỗ để dập cháy.

* Xử lý trong một số trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp cháy ở cầu dao, cầu chì thì phải ngắt nguồn điện dẫn đến cầu dao, câu chì bị cháy đông thời dùng câc phương tiện, dụng cụ đé dập cháy. Nếu không thể ngắt được nguồn điện dẫn đến cầu dao, cầu chì bị cháy thì phải dùng dụng cụ chuyên dùng hoặc câu liêm để cắt đứt đường dây tải điện dẫn đến cầu dao, cầu chì bị cháy.

Trựờng hợp đường dây điện bị chạm chập gây cháy thì phải ngắt cầu dao, cầu chì không cho chạm chập tiếp diễn, sơ tán, di chuyển các chất dễ cháy ra khỏi khu vực đang chạm chập.

Trường hợp cháy các thiết bị điện đã được ngắt điện nhưng vẫn còn điện lưu phải tìm mọi biện pháp để tiêu hết điện trong các thiết bị trước khi dùng các chất chữa cháy có dẫn điện (nước, bọt) để dập lửa.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656419
Trực tuyến: ...