"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ mùa hanh khô

Cập nhật: 05/12/2019 09:30

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt trong thời điểm mùa hanh khô, tình hình cháy nổ đang diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, bảo đảm giảm tới mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an thành phố sẽ tập trung kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở trọng điểm về cháy, nổ. Theo đó, Công an thành phố sẽ kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC theo quy định; kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC, như: hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy; việc ban hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy; công tác tổ chức lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và người làm việc tại môi trường nguy hiểm cháy, nổ...

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp kiểm tra công tác PCCC

Đợt kiểm tra giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động và người dân trong việc chấp hành các quy định cũa pháp luật về PCCC; triển khai có hiệu quả những giải pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thông qua công tác kiếm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc tình hình công tác PCCC đối với cơ sở trọng điểm về cháy, nổ; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, bảo vệ an toàn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu năm 2020.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9532168
Trực tuyến: ...