"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Duy trì hiệu quả các mô hình bảo đảm an toàn PCCC

Cập nhật: 26/11/2019 13:16

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP luôn thực hiện nghiêm chế độ giao ban, chào cờ, trực bần, trục chỉ huy, thường trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện đúng quy định; phương tiện chiến đấu được kiểm kê, bàn giao cho các ca trục hàng ngày, không để xảy ra tình trạng mất mát, thiếu hụt.

Cũng trong thời gian qua, CBCS đã giữ đúng tư thế tác phong trong tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chúc, nhân dân, úng xử thể hiện nếp sống văn hóa, đúng với nghi lễ CAND; đảm bảo 100% quân số thường trực chiến đấu, nhất là trong dịp lễ. 100% CBCS xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng. Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động tham mưu tới Giám đốc CATP triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như ban hành kế hoạch tăng cường công tác PCCC trong mùa hanh khô; Hướng dẫn cấp ũy chính quyền, cơ quan doanh nghiệp tổ chức các hoạt động huởng úng Ngày toàn dân PCCC; Hướng dẫn các Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC tổ chức kiểm tra đánh giá chéo phong trào; Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện dự án “Nâng cao năng lực PCCC và CNCH cho lục lượng Cảnh sát PCCC”...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9532594
Trực tuyến: ...