"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN giải cứu 13 người bị nạn

Cập nhật: 07/11/2019 09:21

Trong quý 3 năm 2019, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN - CATP tiếp tục triển khai có hiệu quả công trình, phần việc “Bảo quản, bảo dưỡng tốt, xuất xe nhanh, an toàn, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn kịp thời, hiệu quả”. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai phần việc theo Thông tư số 52 năm 2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo dưỡng phương tiện PCCC; tiến hành kiểm tra thường xuyên, kịp thời và định kỳ tình trạng hoạt động của phương tiện; phân công Đội Hậu cần kỹ thuật là đầu mối theo dõi, quản lý việc bảo dưỡng,vận hảnh phương tiện, phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu.

Nhờ vậy, trong quý Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan. Thông qua công tác chữa cháy, đơn vị đã cứu được 4 người bị thương trong các vụ cháy, giải cứu 2 người bị mắc kẹt, 7 người bị thương trong các vụ tai nạn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714330
Trực tuyến: ...