"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Triển khai nghiêm túc pháp luật về phòng cháy chữa cháy

Cập nhật: 08/11/2019 10:35

Từ năm 2014 đến nay, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực.

Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương tổ chức tốt, hiệu quả chính sách, pháp luật về PCCC. Qua đó, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về PCCC của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đã được cải thiện, nâng cao. Công tác PCCC của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực về các mặt như: Phong trào Toàn dân Phòng cháy chữa cháy phát triển rộng khắp; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC được thực hiện quyết liệt, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC; công tác thường trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được đầu tư, quan tâm; tổ chức cứu chữa hiệu quả các vụ cháy. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc pháp luật về PCCC đã làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713585
Trực tuyến: ...