"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư

Cập nhật: 10/06/2020 09:57

Thực tế cho thấy, tình hình cháy, nổ vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà ở tập thể cũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân, do sự hiểu biết kiến thức về PCCC của người dân còn hạn chế. Hiện nay, mùa nắng nóng cùng với nhu cầu sử dụng điện gia tăng khiến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã chủ động tổ chức tập huấn, nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ đối với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn, nhất là phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cơ sở; tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn PCCC; Tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung 100% phương án chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm nằm trong khu vực dân cư; Khảo sát giao thông nguồn nước chữa cháy; Xây dựng mô hình khu dân cư điển hình tiên tiến về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543419
Trực tuyến: ...