"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thẩm duyệt thiết kế 38 hạng mục công trình

Cập nhật: 03/06/2020 11:27

Trong quý 2 năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả nhiều vụ cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan. Đơn vị đã tổ chức thẩm duyệt thiết kế về PCCC 38 hạng mục, công trình; Nghiệm thu về PCCC 17 hạng mục, công trình; cấp 206 giấy chứng vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ; Hướng dẫn cơ sở tự xây dựng 5 phương án chữa cháy. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã phối hợp các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực PCCC thông qua sử dụng phương thức Quản lý diễn tập cơ chế điều phối các tổ chức đơn vị tại thành phố Hải Phòng” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế và khu vực Chung cư Bắc Sơn.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức thực tập 3 phương án chữa cháy có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng; Tổ chức các lớp huấn luyện “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng Cảnh sát PCCC”; Mở 2 lớp tuyên truyền về PCCC cho 25 người trong 148 giờ; 9 lớp huấn luyện nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cho 237 người. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã cùng với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 242 lượt cơ sở, trong đó 26 cơ sở thuộc Phụ lục II Nghị định 79/2014/TT- BCA; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 9 vụ với tổng số tiền là 119.800.000 đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5332185
Trực tuyến: ...