"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng và bảo quản phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Cập nhật: 26/05/2020 06:49

Ngày 25-5, Công an thành phố tổ chức lớp nâng cao nghiệp vụ về quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020. Đến dự có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc CATP khai mạc tập huấn

Từ ngày 25-5 đến 30-5, học viên là chỉ huy các đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an các địa phương, đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP sẽ được giảng viên của Phòng cảnh sát Giao thông bộ - sắt, Trường Đại học PCCC truyên đạt 3 chuyên đề chính với các nội dung: Luật Giao thông đường bộ; Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28-10-2014 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC; Cơ cấu tổ chức, những trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có; cấu tạo, tính năng, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc và quy trình thao tác sử dụng đôi với xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy; Vận hành, thực hành quy trình sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Phạm Viết Dũng đề nghị cán bộ tham gia tập huấn chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dân của giảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các yêu câu về quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời mong muôn, sau khi kết thúc đợt tập huấn, với các kiến thức thu nhận được, các đồng chí học viên phải tham mưu, đề xuất các biện pháp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách; Phải tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị để triển khai có hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phối hợp các phòng chức năng thành lập đoàn kiểm tra nhằm đánh giá, xác định vai trò, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713487
Trực tuyến: ...