"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tập huấn trên 200 cán bộ cấp xã trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Cập nhật: 16/04/2022 13:39

Sáng 16/4/2022, tại trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Thuỷ Nguyên, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an thành phố tổ chức lớp thứ 2 tập huấn về công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC.

Đại tá Lê Quốc Đạt - Phó trưởng phòng khai mạc và tập huấn cho các học viên

Lớp tập huấn này là lớp thứ 2 tiếp theo đã tập huấn cho gần 150 cán bộ cấp phường trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy vừa tổ chức vào ngày 02/4/2022 vừa qua. Tham gia lớp tập huấn có trên 200 học viên là Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an các xã trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, học viên được các chuyên gia thông tin về tình hình cháy, nổ trên cả nước và Hải Phòng trong những năm gần đây; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013, Luật xử phạt hành chính năm 2012, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; nhất là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp phường, Công an phường trong hoạt động nắm tình hình, điều tra nghiệp vụ cơ bản, kiểm tra về an toàn PCCC đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn, tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia công tác PCCC và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Học viên tập huấn

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực PCCC và CNCH đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đồng thời nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý từ cấp xã, phường, từ đó hạn chế, phòng ngừa những sự cố đáng tiếc về cháy, nổ xảy ra. Sau lớp tập huấn dành cho cán bộ cấp phường là cán bộ cấp xã trên địa bàn thành phố.

 

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749583
Trực tuyến: ...