"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Cập nhật: 20/05/2020 16:17

Sáng 20-5, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giữa điểm cầu của Bộ Công an (Hà Nội) đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII (TW12); Những điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí lãnh đạo các học viện, trường CAND… Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì tham dự tại điểm cầu CATP Hải Phòng, cùng dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận huyện, các tổ chức đoàn thể CATP.

Hội nghị TW12 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14-5-2020, thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và những vấn đề cốt yếu khác của Đề án về phương hướng bầu cử. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông thông báo nhanh tới các đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Những nội dung trên đây đã được được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin đầy đủ tại Hội nghị. Đồng thời đại biểu dự hội nghị cũng được truyền đạt những những nội dung mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718387
Trực tuyến: ...