"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đảng bộ Phòng Hậu cần và Bệnh viên - CATP: Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII)

Cập nhật: 20/05/2022 19:07

Sáng 20/5/2022, Đảng bộ Phòng Hậu cần phối hợp với Đảng bộ Bệnh viện CATP tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); Học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thượng tá Nguyễn Đình Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy khai mạc Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo và toàn thể đảng viên 2 đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Đình Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt tại hội nghị

Hội nghị để thiết thực triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) trong Công an Hải Phòng; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP về tổ học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Phòng Hậu cần và Đảng bộ Bệnh viện.

Đại biểu và toàn thể đảng viên hai đơn vị

Theo đó, báo cáo viên đã quán triệt tới toàn thể đảng viên về các nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội để thảo luận và thống nhất ban hành: Kết luận số 20- KL/TW về kinh tế - xã hội năm 2021- 2022; Kết luận số 21- KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37- QD/TW về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Trần Thị Phương- Trưởng Phòng lý luận chính trị và lịch sử Đảng - Ban tuyên giáo Thành ủy tại hội nghị

Báo cáo viên cũng quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thăng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm hết sức quan trọng, thường xuyên không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đang viên cán bộ chiến sĩ trong tu dưỡng dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản, quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo khí thế mới trong Đảng bộ Phòng Hậu cần và Đảng bộ Bệnh viên - CATP, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ, uốn nắn những lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750133
Trực tuyến: ...