"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần CATP tổ chức giao ban công tác XDLL quý 2 năm 2019

Cập nhật: 14/06/2019 07:09

Chiều 12-6, các đơn vị Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần CATP tổ chức giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) quý 2 năm 2019. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, XDLL các đơn vị Khối Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần là các đơn vị đã chủ động phát huy tính sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao, nhất là các mặt công tác chính trị tư tưởng, quản lý CBCS, hậu cần kỹ thuật... Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, diễn ra sôi nổi, gắn với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn, ra quân thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP. Trong quý 3, các đơn vị Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, thông tin tuyên truyền; chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CATP ghi nhận thành tích của các đơn vị trong khối, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP, đặc biệt là đổi mới phong trào thi đua nhằm tạo điểm nhấn mới, sáng tạo, tính lan tỏa cao; đổi mới phương pháp chấm điểm thi đua, đảm bảo công bằng, tạo động lực thúc đẩy CBCS hăng hái thi đua; động viên CBCS yên tâm công tác.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 7423850
Trực tuyến: ...