"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Ngô Quyền: Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Cập nhật: 11/01/2022 08:49

Ngày 12/11/2021 Công an quận Ngô Quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Huy Quang, sinh ngày: 24/01/1982, chỗ ở: Tổ 2 khu Nam Thạch A - cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh về hành vi mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định, Công an quận Ngô Quyền thực hiện đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công an quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.

2. Địa chỉ: số 280 Lạch Tray, phường Đống Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Lô hàng là số than có khối lượng 4.420kg, dạng cục < 200mm; chủng loại: Than không phân cấp 1.  

4. Giá khởi điểm: 12.818.000đồng (mười hai triệu tám trăm mười tám nghìn đồng)

* Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong vận chuyển, bốc xếp hàng hóa.

Cá nhân, tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng kí trực tiếp tại Công an quận Ngô Quyền, địa chỉ: số 280 Lạch Tray - Phường Đống Quốc Bình - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kế từ ngày ra thông báo.

Thông tin liên hệ nộp hồ sơ: ông Ngô Trọng Mạnh - Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ngô Quyền, số điện thoại: 0936988088.

5. Tiêu chí lựa chọn tố chức đấu giá tài sản: Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản có các trang thiêt bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá, cụ thể:

+ Có trụ sở văn phòng cố định trên địa bàn TP. Hải Phòng;

+ Có địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.

6. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

+ Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp TP. Hải Phòng.

+ Có tối thiếu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

+ Có tối thiếu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại đơn vị, các đấu giá viên đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại điều 20 của Luật đấu giá.

8. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Có văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá.

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp TP. Hải Phòng công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp TP. Hải Phòng.

9. Các hồ sơ, tài liệu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tố chức đấu giá:

Hồ sơ năng lực: 01 bộ đóng quyến, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cấp có thấm quyền và đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp TP. Hải Phòng, có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, kinh nghiệm của các đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên, các hợp đồng tổ chức cuộc đấu giá kèm theo thanh lý hợp đồng.. .(bản chụp có công chứng);

Phương án tổ chức cuộc đấu giá: 01 bộ bản gốc.

Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá đúng quy định pháp luật.

10. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lô hàng trên, nộp đơn về Công an quận Ngô Quyền, địa chỉ: số 280 Lạch Tray - Phường Đổng Quốc Bình - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng. Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kê từ ngày ra thông báo.

Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

Thông báo công khai về việc lựa chọn tố chức đấu giá tài sản. Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Công an Công an TP. Hải Phòng và niêm yết tại trụ sở Công an quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng. Địa chỉ: số 280 Lạch Tray - Phường Đổng Quốc Bình - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750251
Trực tuyến: ...