"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vũ Thị Kim Liên trao tặng Bằng khen của Hội LHPN thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất

Cập nhật: 22/10/2021 18:13