"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công bố quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Bình Kiên - Nguyên PGD CATP

Cập nhật: 18/10/2019 09:48