"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cấp 340 CCCD gắn chíp điện tử lưu động tại VKSND thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 15/03/2021 17:19

Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – CATP chủ động liên hệ, phối hợp với VKSND thành phố Hải Phòng tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động tại trụ sở VKSND thành phố Hải Phòng.

Cán bộ Phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thu thập thông tin

Từ 7h sáng ngày 15-3, 08 cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị tại trụ sở VKSND thành phố Hải Phòng. Với tinh thần quyết tâm, cán bộ chiến sỹ đơn vị khẩn trương thực hiện các bước thu thập thông tin để hoàn thành 340 CCCD gắn chíp điện tử trước 24h cùng ngày.

Công chức VKSND thành phố lấy vân tay

Trong đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố, Phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp chặt chẽ với Phòng Tham mưu cấp phát, hướng dẫn và hỗ trợ vận hành 31 bộ máy thu thập thông tin di dộng tới Công an các đơn vị, địa phương. Tính đến 8h ngày 15/3/2021, đơn vị cũng tổ chức thu thập thông tin 9.005 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động hỗ trợ các địa phương và tại trụ sở Công an thành phố.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12750102
Trực tuyến: ...