"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc: Công bố quyết định về công tác cán bộ

Cập nhật: 13/11/2019 07:51

Sáng 12-11, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - CATP tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy đơn vị. Đến dự có Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP.

Theo các quyết định của Giám đốc CATP, Phòng Xây dựng phong trảo bảo vệ ANTQ đã bố trí chỉ huy, cán bộ chiến sỹ đơn vị công tác tại các đội theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, Thượng tá Lê Trung Sơn - Phó Giám đốc CATP chúc mừng các chỉ huy đội công tác và cán bộ, chiến sỹ được điều động, bổ nhiệm lại hoặc điều động đảm nhiệm chức vụ và vị trí công tác mới. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ nâng cao tinh thần đoàn kết, sớm ổn định tổ chức để hoạt động hiệu quả. Đơn vị phân công rõ nhiệm vụ, địa bàn, cán bộ chiến sỹ nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714321
Trực tuyến: ...