"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tổng kết đề án 896: Sẵn sàng kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các Bộ, ngành, phục vụ xây dụng Chính phủ điện tử

Cập nhật: 23/04/2021 18:14

*Công an Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 896 chỉ đạo "Sẵn sàng kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các Bộ, ngành, phục vụ xây dụng Chính phủ điện tử" tại hội nghị trực tuyến tổng kết đề án Tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (đề án 896), sáng 23-4, tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896; lãnh đạo các Bộ, ngành TW. Tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP, Thượng tá Lê Trung Sơn – Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đề án 896 là đề án quan trọng góp phần làm thay đổi căn bản phương thức quản lý dân cư của tất cả các Bộ, ngành, địa phương. Những nội dung của đề án là cơ sở để Chính phủ, Quốc hội xem xét trong quá trình thông qua Luật Hộ tịch và Luật CCCD. Hai nội dung quạn trọng được xác định trong đề án 896 gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và số định danh cá nhân được luật hoá tại các Luật này là những công cụ quan trọng để phục vụ mục tiêu CCHC của Chính phủ. Triển khai đề án, Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo 896 các cấp đã quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của đề án. Quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, ngành trên cơ sở chỉ đạo chung, thống nhất của Ban Chỉ đạo 896/CP. Mặc dù có một số nhiệm vụ triển khai chậm so với kế hoạch nhưng về tổng thể tính đến nay, 57/57 (100%) nhiệm vụ của đề án đã hoàn thành. Quá trình triển khai đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là nhiệm vụ xây dựng CSDLQG về DC, rà soát, đơn giản hoá TTHC lên quan đến giấy tờ công dân.Kết quả đạt được của đề án đã tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án CCHC, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai đề án, các Bộ, ngành, địa phương cũng vấp phải một số khó khăn, tồn tại nhất định. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những bài học quý để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của đề án.

Tuy đề án 896 đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong giai đoạn 2013-2020 nhưng những kết quả đạt được mới mang tính nền tảng, để phát huy hiệu quả của dự án trong thời gian tới Ban Chỉ đạo đề án xác định rõ 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước (theo 19 Nghị quyết Chính phủ đã ban hành); kết nối CSDLQG về DC với các CSDL chuyên ngành; khai thác, sử dụng hiệu quả CSDLQG về DC phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số; duy trì bảo đảm hoạt động thường xuyên của CSDLQG về DC, nhất là việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao bằng khen của Chính phủ cho Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP

Nhân dịp này, 18 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai đề án vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong đó, có Công an Hải Phòng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luật tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trưởng Hoà Bình thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an trong việc triển khai đề án 896. Để hoàn thành xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện CSDLQG về DC; duy trì thường xuyên việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các Bộ, ngành, phục vụ xây dụng Chính phủ điện tử; hoàn thành việc cấp 50 triệu CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 1-7-2021. Đồng thời khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú năm 2020…

Các Bộ, ngành TW, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai hiệu quả, quyết liệt, hoàn thiện việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng CSDL hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với CSDLQG về DC; phối hợp với Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng phí, lệ phí khai thác CSDLQG về DC để đảm bảo hiệu quả tái đầu tư, duy tu, bảo dưỡng, khai thác dữ liệu.

Các Bộ, ngành chủ động bám sát tiến độ xây dựng CSDLQG về DC để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành mình; khẩn trương nghiên cứu, kết nối, khai thác, sử dụng CSDLQG về DC, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào chíp điện tử trên thẻ CCCD, góp phần thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực được phân công.

Bộ TT&TT phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến dân cư với CSDLQG về DC đảm bảo tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật theo quy định. Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành để tạo hành lanh pháp lý cho vấn đề danh tính số. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9004802
Trực tuyến: ...