"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

100% các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền, phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho nhân dân

Cập nhật: 07/05/2021 15:31

Trong Tháng Thanh niên năm nay, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp.

Thanh niên tặng quà chốt phòng chống dịch Covid-19

Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, nhất là trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong tháng, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức 430 hoạt động tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 920 hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; cuộc thi “Đoàn trong trái tim tôi”; triển khai ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và “Tiến bước lên Đoàn”...

Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động, tổ chức cho ĐVTN tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đảm bảo TTATGT được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai.

Đáng chú ý, trong tháng, tuổi trẻ thành phố đã tích cực sử dụng website, trang mạng xã hội facebook đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của các tổ chức Đoàn - Đội - Hội trong thanh niên đặc biệt ứng phó trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. 100% các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi, khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho nhân dân; chỉ đạo Đoàn các trường tổ chức dọn vệ sinh, khử khuẩn phòng học, hành lang lớp học phòng chống dịch bệnh…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005539
Trực tuyến: ...