"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đi đầu trong việc bố trí Công an xã chính quy tăng cường cơ sở

Cập nhật: 05/06/2020 11:46

Triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lục, hiệu quả”, 2 năm qua, Đảng ủy, Giám đốc CATP xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng. CATP đã tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đến toàn thể CBCS cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. CATP đã hoàn thành việc triển khai Quyết định số 4126 của Bộ Công an với 30 đơn vị cấp phòng; Hoàn thành việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các khu vực và 15 quận, huyện. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; Quy định khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ Công an theo 4 cấp, ấn định biên chế cho Công an các đơn vị, địa phương, làm cơ sở để điều động cán bộ tăng cường cho Công an cơ sở. CATP đã hoàn thành đúng tiến độ Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, điều động hàng trăm CBCS các phòng và Công an các huyện bố trí cho 143 xã trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP thăm trụ sở làm việc Công an xã Bắc Sơn - An Dương

Nhờ vậy, Công an Hải Phòng là một trong những đơn vị đầu tiên trong lực lượng CAND trong cả nước bố trí đủ 100% các xã có Công an chính quy, tạo tiền đề cho việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cấp chiến lược làm cơ sở chuẩn bị phương án nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5331801
Trực tuyến: ...