"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội: Giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

Cập nhật: 06/11/2019 06:43

Chiều 31-10, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022.

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn đơn vị khóa 2019 -2021

Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP đã đoàn kết, thống nhất hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Chi đoàn đã giới thiệu cho Đảng ủy đơn vị kết nạp 17 đoàn viên ưu tú, 18 đồng chí đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức và nhiều đoàn viên ưu tú được học lớp nhận thức về Đảng. Chi đoàn cũng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ; đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện hiệu quả Công trình thanh niên “Quản lý, khai thác có hiệu quả Trung tâm dữ liệu dân cư - CATP Hải Phòng” qua đó góp phần phục vụ tốt công tác hoạch định phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đặt ra mục tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Ngành và đơn vị; 100% đoàn viên chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Hàng năm, Chi đoàn đăng ký đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc; làm tốt công tác quản lý đoàn viên, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú…

Ban chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ra mắt

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714333
Trực tuyến: ...