"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an các huyện tổ chức 88 buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề

Cập nhật: 07/05/2021 17:00

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an các huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TVV của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử của CAND trong tình hình mới”, đồng thời triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tư tưởng CBCS, động viên CBCS yên tâm công tác, hăng hái thi đua lập công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công an huyện An Dương ra quân tuyên truyền về thu hồi vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

Công an các huyện đã tổ chức 88 buổi sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng vào sáng thứ hai hàng tuần, qua đó giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, phát động học tập những tấm gương tiêu biểu, xây dựng phong trào xây dựng phong cách thanh niên trong thời đại mới..

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005027
Trực tuyến: ...