"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Hồng Bàng với mô ninh bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm

Cập nhật: 07/08/2020 07:25

Xuất phát từ đặc thù thực tế địa bàn, CAQ Hồng Bàng tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Bảo đám ANTT không để diễn biến phức tạp tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, các mục tiêu quan trọng của thành phố”. Trong quý 2 năm 2020, Công an quận đã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, chốt điểm, phối họp bảo đảm TTATGT, trật tự đường hè, mỹ quan đô thị các khu vực trọng đểm và dải trung tâm thành phố.

Công an quận Hồng Bàng phối hợp các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ thông xe kỹ thuật nút giao thông có quy mô lớn và hiện đại nhất tại Hải Phòng

Công an quận cũng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của nhân dân theo quy định của pháp luật ngay tại cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đồng thời xây dựng và triển khai các phương án chống gây rối, làm mất ANTT tại trụ sở tiếp dân của thành phố, các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn; triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành pháp luật, đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng gây rối, kích động...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318711
Trực tuyến: ...