"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phổ biến, hướng dẫn pháp luật về quản lý người nước ngoài

Cập nhật: 18/05/2022 18:42

Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị Khối An ninh - CATP tiếp tục lồng ghép các nội dung phổ biến và hướng dẫn thi hành Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củạ. Luật Xuẩt, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. trong quá trình tiếp công dân, doanh; nghiệp, cơ sở lưu trú, công ty lữ hành; phối họp vói Công an các đơn vị, địa phương giải quyết các vấn đề liên' quan đến quản lý người nước ngoại, trên địa bàn.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn thủ tục tại Cảng hàng không sân bay Cát Bi - Hải Phòng

Cùng với đó, các đơn vị An ninh, cũng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tiên Lãng xây dựng mô hình “Vùng giáo bình yên” tại xã Đoàn Lập; phối hợp với UBND huyện An Lão nâng cao hiệu quả mô hình “Giáo xứ Liễu Dinh đảm bảo ANTT - Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid- 19” tại xã Trường Thọ...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12807434
Trực tuyến: ...