"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát kinh tế: Xử lý 10 vụ vi phạm pháp luật kinh tế

Cập nhật: 15/09/2020 17:00

Trong quý 3 năm 2020, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP phát hiện, xử lý 10 vụ việc vi phạm pháp luật kinh tế, trong đó có 1 vụ buôn lậu, 6 vụ gian lận thương mại, 3 vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, giá trị hàng hóa, tài sản thiệt hại khoảng 8,8 tỷ đồng, tạm giữ để xử lý 11,2 tỷ đồng.

Để có được kết quả trên, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện công trình “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, ngoại ngữ và khoa học kỹ thuật” trong toàn đơn vị, giao Đoàn thanh niên đơn vị kết hợp với Trung tâm Ngoại ngữ MES triển khai mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho CBCS, qua đó đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6318194
Trực tuyến: ...