"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trại tam giam Công an thành phố: Nâng cao hiệu quả các công trình, phần việc thi đua

Cập nhật: 20/11/2020 11:05

Trong thời gian qua, Trại tạm giam Công an thành phố (CATP) đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn của đơn vị triển khai đăng ký các công trình, phần việc như “Vườn hoa thanh niên”, “Vườn hoa phụ nữ”, “Vườn hoa công đoàn”, qua đó đoàn viên, hội viên trong đơn vị tích cực chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan, trụ sở làm việc của cơ quan “xanh - sạch - đẹp”. Đơn vị cũng triển khai đăng ký mới mô hình “Bếp ăn can, phạm nhân” nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy định dành cho can, phạm nhân.

Công đoàn đơn vị lắp ráp buồng khử khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, trong quý 3 năm 2020, Trại tạm giam CATP tiếp tục duy trì hiệu quả công trình, phần việc mang tên “Cổng cơ quan an toàn, văn hóa”, trong đó đã tập trung kiện toàn đội ngũ và tổ chức tập huấn cho CBCS Đội Cảnh sát bảo vệ chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ canh gác tại cổng trụ sở cơ quan đúng quy trình công tác của Ngành, nội quy ra vào cơ quan của đơn vị. Trong quý 3, đơn vị đã đón tiếp hơn 10.000 lượt người, với 625 lượt xe ô tô, 7.630 lượt xe máy, trong đó có hơn 5.000 người đến cơ quan liên hệ công tác, gặp mặt, gửi quà cho can phạm nhân, bảo đảm đúng quy định, tuyệt đối an toàn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6897158
Trực tuyến: ...