"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Chú trọng phòng chống cháy, nổ khu vực cảng

Cập nhật: 26/10/2020 13:13

Cảng biển trên địa bàn Hải Phòng tập trung nhiều công ty, cơ sở kinh doanh, chế biến vật liệu, hàng hóa dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, xác định phòng cháy hơn chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP đa phối hợp các đơn vị chức năng tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng chống cháy, nổ tại các cảng. Theo đó, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên tổ chúc tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng về PCCC đến cán bộ, công nhân lao động, trong đó tập trung về vai trò của nguừi đứng đầu cơ sở; Tập huấn kỹ năng đến các lục lượng nòng cốt ở cấp cơ sở, Đội PCCC để xử lý tốt các tình huống cháy, nổ, sự cố ngay từ ban đầu; Phối họp hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp tổ chúc nhiều hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn vệ sinh, lao động năm 2020”; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4-10”...

Nhằm phát huy kết quả đạt được cũng như kịp thời phát hiện những thiếu sót, tiến hành nhắc nhở và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP sẽ tiếp tục phối họp ngành chức năng kiểm tra biện pháp an toàn PCCC đối với các cơ sở đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân PCCC” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9973135
Trực tuyến: ...