"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Coi trọng công tác phòng ngừa phòng cháy chữa cháy ở nhà dân và công ty - doanh nghiệp

Cập nhật: 04/06/2019 14:50

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ cháy, gây hậu quả lớn về người và tài sản. Loại hình cơ sở để xảy ra cháy nhiều nhất vẫn là nhà dân và công ty - doanh nghiệp. Thông qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường và các cuộc họp rút kinh nghiệm, trong các nguyên nhân, có một điểm chung là năng lực của đội ngũ PCCC tại chỗ hạn chế. Bởi thế, yếu tố phòng ngừa luôn giữ vai trò chủ đạo và lực lượng tại chỗ mới chính là nòng cốt quyết định thành công trong công tác chữa cháy.

Lực lượng Công an triển khai công tác chữa cháy tại Công ty TNHH XK Phú Lâm

Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phòng cháy, tăng cường hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” là nội dung trọng tâm mà lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Theo đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đảm trách nhiệm vụ phòng cháy sẽ tăng cường nắm bắt tình hình, đặc điểm giao thông, nguồn nước, tính chất sản xuất trên địa bàn quản lý; liên kết chặt chẽ với bộ phận chuyên trách chữa cháy ở cơ sở để xây dựng phương án và tập luyện đội hình tác chiến phù hợp với từng cơ sở... Nếu làm tốt sẽ tạo yếu tố then chốt trong ngăn chặn cháy lan, cháy lớn. Nhưng để làm tốt việc này cần sự chung tay vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cơ sở.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5330864
Trực tuyến: ...