"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Kiểm tra công tác thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Cập nhật: 30/08/2019 10:00

Đoàn công tác của CATP vừa kiểm tra công tác thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng, trụ sở ở Khu Công nghiệp Nam cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng chuyên sản xuất hạt nhựa, có 308 người lao động, 3 bảo vệ, làm việc theo giờ hành chính. Để đảm bảo an toàn cho lao động sản xuất, thời gian qua, Công ty đã lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC, hồ sơ văn bản pháp luật quy định về PCCC; tiến hành thẩm duyệt thiết kế và có công văn nghiệm thu về PCCC đối với nhà xưởng sản xuất và tái chế nhựa; ban hành, niêm yết nội quy an toàn PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại các khu vực nguy hiểm, quan trọng. Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy; thành lập đội PCCC và CNCH cơ sở; tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho thành viên đội PCCC cơ sở; đã xây dựng phương án chứa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; lắp đặt và đo hệ thống thu lôi chống sét...

Trong khi tiến hành kiểm tra khu nhà xưởng, Đoàn công tác đã hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở khắc phục ngay những thiếu sót; hướng dẫn cách tự kiểm tra an toàn PCCC để phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót trong thời gian nhất định và sẽ kiểm tra lại. Quá trình kiểm tra, Đoàn đã kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn PCCC qua đó góp phần nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp cũng như người lao động về vai trò quan trọng của công tác PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317665
Trực tuyến: ...