"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới– CATP: Khảo sát việc triển khai tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”

Cập nhật: 02/07/2020 23:00

Để bảo đảm các xã thí điểm đạt tiêu chuẩn về tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” đủ điều kiện xét công nhận xã nông thôn kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới CATP đã tiến hành khảo sát việc triển khai tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”. Đoàn đã khảo sát tại: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng; xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy; xã Đồng Thái, huyện An Dương; xã Xuân Đám, huyện Cát Hải.

Công an huyện Thủy Nguyên tham gia xây dựng liên Thôn An Sơn, Thủy Nguyên

Tại các xã, đoàn đã khảo sát công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, kết quả thực hiện các văn bản chỉ Đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, địa phương về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn của CATP về hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”; công tác sơ, tổng kết các chuyên đề về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang; phương hướng, nhiệm vụ việc triển khai, thực hiện tiêu chí “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” năm 2020.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718679
Trực tuyến: ...