"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong CAND

Cập nhật: 25/06/2019 07:00

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 trong Công an nhân dân (CAND) Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu trực tuyến Công an thành phố Hải Phòng có Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Hải Phòng.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Luật PCTN năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 06 ngày 20/11/2018, gồm 10 chương 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật PCTN năm 2018 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Luật PCTN năm 2018 tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Luật PCTN năm 2018 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật với các đạo luật khác có liên quan và bảo đảm tính khả thi; có những bước đi phù hợp nhằm nâng cao mức độ các yêu cầu của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là quốc gia thành viên.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018; Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an trình bày về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong CAND trong thời gian qua – Những vấn đề đặt ra khi triển khai Luật PCTN năm 2018 trong CAND. So với quy định của Luật PCTN năm 2005, Luật PCTN năm 2018 có nhiều nội dung mới, trong đó có việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Khanh trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đề nghị thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 tại đơn vị, địa phương theo Kế hoạch của Bộ giao; khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy có liên quan để cập nhật các quy định mới của Luật PCTN năm 2018 và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. ên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chủ động phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 đến cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham mưu, tham gia thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong CAND.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714010
Trực tuyến: ...