"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 120 đảng viên mới

Cập nhật: 26/05/2020 20:13

Sáng 26-5, Đảng ủy CATP tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới thuộc Đảng bộ CATP. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng úy, Phó giám đốc CATP dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và 120 đồng chí đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng úy, Phó giám đốc CATP nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy CATP luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP yêu cầu, trên cơ sở tiếp thu các bài giảng, mỗi đồng chí đảng viên mới xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị công tác; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý lớp học duy trì nghiêm kế hoạch lớp học, các đồng chí đảng viên dự bị chấp hành nghiêm nội quy lớp học, bảo đảm đúng thời gian, chương trình đã đề ra.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên nghiên cứu, tiếp thu 10 bài chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc và tổ chức và hoạt động của Đảng cũng như đạo đức người đảng viên… Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới bắt đầu chương trình học tập từ ngày 26-5 đến ngày 2-6.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714251
Trực tuyến: ...