"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật: 05/06/2020 13:10

Sáng ngày 5-6, tại Hà Nội, Đảng ủy CATW tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-02-2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Đảng ủy CATW, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các học viện, nhà trường CAND; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP. Cùng dự có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP.

Điểm cầu tại Công an thành phố Hải Phòng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua các câu chuyện về tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị như tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết trong công tác, xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng… 

GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu những nội dung cơ bản “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua đó giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng và cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo

Kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tổ chức quán triệt nội dung Chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); yêu cầu Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Báo ANHP, Chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử CATP đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trên đến toàn thể CBCS trong CATP, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung trong chuyên đề và nghị quyết đã đề ra. 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5331560
Trực tuyến: ...