"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xã Tú Sơn (Kiến Thụy): Triển khai mô hình bảo đảm ANTT qua hệ thống camera an ninh

Cập nhật: 31/10/2019 16:30

UBND xã Tú Sơn (Kiến Thụy) vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống camera an ninh”.

Tú Sơn là xã thuần nông, nằm ở phía Đông Nam của huyện Kiến Thụy. Được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT, trong những năm qua, Công an xã Tú Sơn đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững ANTT địa bàn và chủ động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ  ANTQ. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trộm cắp xe máy, tài sản diễn biến phức tạp do các đối tượng chủ yếu lưu động từ nơi khác đến; tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng... cũng làm ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn. Xuất phát từ thực trạng trên, Công an xã Tú Sơn đã tham mưu, đề xuất với. Đảng ủy, UBND xã Tú Sơn triển khai mô hình “Phối hợp đảm bảo ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống camera an ninh” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; các ban, ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Mô hình được thành lập nhằm tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn với lực lượng Công an xã trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Các đại biểu kí giao ước thi đua thực hiện mô hình

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo, quy chế phối hợp và ký quy chế giao ước thi đua thực hiện mô hình.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 7420856
Trực tuyến: ...