"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đoàn thanh niên CAQ Hải An: Sơ kết giữa nhiệm kỳ và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022

Cập nhật: 16/11/2019 16:00

Sáng 15-11, Đoàn thanh niên Công an quận Hải An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Lãnh đạo Công an quận Hải An và Quận Đoàn quận tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an quận nhiệm kỳ 2017-2022 mới được công nhận

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đoàn và toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên Công an quận đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đoàn kết và khắc phục nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên đơn vị cũng đạt nhiều hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tiêu biểu như về công tác tuyên truyền giáo dục, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống... và các phong trào hành động cách mạng. Xây dựng 03 công trình thanh niên, tham gia xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với hoạt động tặng quà cho đoàn thanh niên, học sinh vượt khó học giỏi, giúp đỡ gia đình chính sách...Về công việc chuyên môn, xuất hiện nhiều đoàn viên xung kích lập công, tình nguyên đảm nhận những phần việc khó của ở các đội Tổng hợp, Chính trị hậu cần, An ninh... Qua đó, trong 02 năm  nhiệm kỳ Trung ương Đoàn và Thành đoàn tặng bằng khen cho tập thể Đoàn thanh niên CAQ, 32 lượt đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong chuyên môn được Thành đoàn, Giám đốc CATP và UBND quận khen thưởng, 35 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bí thư Đoàn thanh niên Công an quận tặng quà Nguyên Ủy viên BCH đoàn Công an quận

Ban chấp hành Đoàn Công an quận cũng nêu ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5713969
Trực tuyến: ...