"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an huyện: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Cập nhật: 02/07/2019 16:52

Quý 2 năm 2019, Công an khối huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác quản lý cư trú, cấp căn cước công dân. Công an các huyện tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vận động quần chúng thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháp, đèn trời. Qúy 2 năm 2019, công an các huyện đã thu giữ được 19 khẩu súng các loại, 19,5kg pháo các loại, 110 dao kiếm, 167 viên đạn...

Công an huyện Thủy Nguyên và phòng Cảnh sát QLHC về TTXH vận động thu hồi thuốc nổ và súng hơi

Các đơn vị đã tập trung tham mưu với UBND địa phương chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ huyện, xã, thị trấn; xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khi nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718414
Trực tuyến: ...