"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ: Phối hợp xây dựng mới 19 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Cập nhật: 04/07/2019 17:23

Trong thời gian qua, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác về sơ kết 5 năi thực hiện Chương trình phối hợp Thường trực ủy banTrun ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận... Đơn vị cũng tổ chức rà soát, thống kê, hướng dẫn các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và mô hình “dân vận khéo” thuộc các lĩnh vực liên quan đên công tác giữ gìn ANTT; hướng dẫn các đơn vị, phương duy trì có hiệu quả 360 mô hình; xây dựng mới 19 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, tập trung vào những địa bàn trọng điểm như khu vực biên giới, giải phóng mặt bằng, duy trì trật tự an toàn giao thông, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa - tư tưởng.

Qúy 2 năm 2019, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với Báo ANHP Cổng thông tin điện tử CATP đăng tải 43 tin, bài về các hoạt động phong trào; xây dựng bản tin tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5718561
Trực tuyến: ...