"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thẻ CCCD gắn chíp điện tử có hạn sử dụng

Cập nhật: 29/03/2021 07:27

Những ngày qua, cùng với việc đồng thuận, hợp tác, ủng hộ các lực lượng chức năng CATP trong quá trình triển khai cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, người dân trong quá trình đến cơ quan chức năng làm thủ tục cấp thẻ CCCD vẫn không khỏi băn khoăn về việc: thẻ CCCD được gắn chíp điện tử rồi thì liệu còn có hạn sử dụng như thẻ CMND cũ và thẻ CCCD mã vạch trước nữa không hay có giá trị vô thời hạn?

Theo Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ CCCD đã được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 23-1-2021 (Thông tư gồm 5 Điều: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; hình dáng, kích thuớc, nội dung, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu thẻ CCCD; hiệu lục thi hành, quy định chuyển tiếp; trách nhiệm thi hành) có hiệu lục thi hành kể từ ngày 23-1 -2021, thay thế Thông tư số 61/ 2015/TT-BCA ngày 16-11-2015 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD, Thông tư số 33/ 2018/TT-BCA ngày 10-10-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16-1.1-2015 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về mẫu CCCD, thì CCCD gắn chíp điện tử cũng giống như CCCD mã vạch và CMND cũ, đều có hạn sử dụng.

Mặt trước của thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Cụ thể, tại khoản 2, điều 3 Thông tư số 06/2021 về nội dung thẻ CCCD quy định rõ;

“a) Mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin sau:

- Bên trái, từtrên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 X 30 mm;

- Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/ Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence;..

Theo đó, tại mặt trước của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, phía bên trái, từ trên xuống có in trục tiếp thời hạn sử dụng của thẻ tại mục: “Có giá trị đến/ Date of expiry;”.

Thông tư 06/2021/TT-BCA được Bộ Trưởng Bộ Công an ký ban hành căn cứ vào Luật CCCD ngày 20-11- 2014. Theo đó, thời hạn sử dụng của thẻ CCCD gắn chíp điện tử được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 21 Luật CCCD năm 2014.

Cụ thể, Điều 21, Luật CCCD năm 2014 quy định rõ về độ tuổi đổi thẻ CCCD như sau:

“1. Thẻ Căn cước công dân phải đưọc đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân đưọc cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.”

Mặt sau của thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Như vậy, cũng giống như thẻ CCCD mã vạch, thẻ CCCD gắn chíp điện tử có hạn sử dụng, phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Hiện cả nưóc đang triển khai chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử. Hàng ngày, hàng giờ, số lưọng người đến làm thủ tục cấp CCCD trên toàn quốc là rất lớn. Tất cả lượng hồ sơ thu thập đều được Công an 63 tỉnh/thành cả nước truyền về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, để tiến hành sản xuất thẻ. Do vậy, thời gian trả hồ sơ - cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân trên cả nước chưa được nhanh như mong đợi.

Những ngày qua, Công an Hải Phòng cũng như lực lượng CAND trong toàn quốc đang tận dụng mọi thời gian và sức lực để rút ngắn thời gian cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử mới cho nhân dân. Trong thời gian chờ có thẻ mới, người dân vẫn có thể sử dụng CCCD/CMND cũ để giao dịch nên rất mong nhân dân thành phố thông cảm, chia sẻ và tiếp tục ủng hộ lực lượng Công an nhiều hơn nữa trong quá trình triển khai cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12252124
Trực tuyến: ...