"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Các nội dung trọng tâm thực hiện hiệu quả cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Cập nhật: 23/03/2021 07:05

Nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 2 dự án lớn của ngành Công an là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, ngày 12-3-2021, UBND TP đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện 2 dự án.

Công an quận Hải An khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp điện tử để đạt tiến đợt cao điểm

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP, CATP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của UBND TP. Theo đó, quán triệt phương châm “Quyết liệt, thần tốc về đích đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử”, CATP phấn đấu hoàn thành 1.681.200 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 1-5-2021.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, CATP đã xác định rõ 7 nội dung trọng tâm để triển khai hiệu quả cao điểm. Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai:

1. Tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả Kế hoạch của CATP về mở đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố.

2. Phát huy vai trò tham mưu của Công an các đơn vị, địa phương nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thành phố thực hiện 2 dự án.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD đảm bảo theo nguyên tắc: gần làm đêm – xa làm ngày, dễ làm trước – khó làm sau, tập trung trước – phân tán sau…, để công dân khi đến làm thủ tục được thuận lợi nhất.

4. Phấn đấu đạt ít nhất 350 hồ sơ/1 thiết bị thu nhận/ngày. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân đi đăng ký cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử đồng bộ với năng suất của hệ thống may móc; đặc biệt là tuyên truyền những gương CBCS khắc phục khó khăn lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

5. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, quán triệt, động viên CBCS hăng hái thi đua thực hiện đợt cao điểm với phương châm “Quyết liệt, thần tốc về đích đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử”.

6. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và cơ chế vận hành hệ thống máy móc an toàn, bảo mật, thông suốt phục vụ công tác cấp thẻ CCCD; chủ động báo cáo Bộ Công an, thành phố bổ sung thiết bị thu nhận cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

7. Thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Để bảo đảm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trên, tại Kế hoạch này, Giám đốc CATP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ chức năng CATP và Công an các quận/huyện.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12749922
Trực tuyến: ...