"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tuyên truyền lưu động phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề

Cập nhật: 25/03/2021 18:30

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn thành phố và Kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề giữa Công an thành phố và Cty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng, chiều 24-3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Cty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng tổ chức tuyên truyền lưu động tới các đại lý bán vé xổ số trên tuyến đường Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Lạch Tray, Hoàng Văn Thụ...

Tại các đại lý bán vé xổ số đoàn đã thông tin tới người dân, nhất là các đại lý bán Xổ số về tác hại, các quy định pháp luật về việc xử lý đối với hoạt động cờ bạc, số đề nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân tránh xa nạn cờ bạc, số đề, tích cực tham gia phòng chống nạn số đề bất hợp pháp. 

Đồng thời đoàn cũng tuyên truyền, vận động các đại lý Xổ số phải thực hiện nghiêm quy chế, các quy định của pháp luật, quy định của Bộ Tài chính về hoạt động của đại lý Xổ số. Nghiêm cấm không được tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi cờ bạc dưới hình thức mua bán số đề trá hình... Qua đó giúp tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nạn cờ bạc, cờ bạc dưới hình thức số đề; xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư; giữ vững an ninh trật tự.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12250590
Trực tuyến: ...